งานไม้ระยะสั้น:ทำสีงานไม้ หลักสุตร 1 รุ่น 5 (ยกเลิกค่ะ)

ค่าสมัคร

สมาชิกนิตยสาร ท่านละ 4,300.00 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,600.00 บาท

สมัครออนไลน์  |  ดาว์นโหลดใบสมัคร

งานไม้ระยะสั้น : ทำสีงานไม้ หลักสุตร 1 รุ่น 9

          เรียนรู้การทำสีงานไม้ด้วยเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมพื้นผิว การรองพื้น การย้อมสีไม้ด้วยเทคนิคสีย้อมธรรมชาติ
สีย้อมโอ๊คด้วยหมึกพิมพ์  สีเสี้ยนขาว สีควันบุหรี่ การทำสีเฟอร์นิเจอร์ย้อนยุค ฯลฯ การลงลูกประคบและการแก้ตำหนิสีลักษณะ ต่างๆ 
กับ อ.ศิระ จันทร์สวาสดิ์ และทีมงาน

กำหนดการโครงการอบรม

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน ก่อนย้อมสี การขัด การลอกสี 
                              การฟอกสี การอุดโป๊
                              สาธิตการทำสีย้อมธรรมชาติ
                              -พร้อมลงมือ Workshop ทดลองทำชิ้นงานตัวอย่าง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. สาธิตการทำสีย้อมโอ๊คด้วยหมึกพิมพ์ 
                              -พร้อมลงมือ Workshop ทำชิ้นงานตัวอย่าง
                               (เทคนิคสีย้อมธรรมชาติ, สีย้อมโอ๊คด้วยหมึกพิมพ์, 
                                สีเสี้ยนขาว, สีควันบุหรี่)วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. สาธิตการทำสีสมัยใหม่ (สีแตกทอง) 
                              -พร้อมลงมือ Workshop ทดลองทำชิ้นงานตัวอย่าง
                              เตรียมพื้นผิวชิ้นจริงก่อนย้อมสีตามแบบที่เลือก ตั้งแต่การขัด การอุดโป๊
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. Workshop ย้อมสีชิ้นงานจริง
                              ตรวจเช็คชิ้นงานและวิจารณ์ชิ้นงาน ปิดการอบรม
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
                พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30, 14.30 น.แผนที่