การทำหินเทียม รุ่น 7

ค่าสมัคร

สมาชิกนิตยสาร ท่านละ 4,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,300.00 บาท

สมัครออนไลน์  |  ดาว์นโหลดใบสมัคร

การทำหินเทียม รุ่น 7


บ้านและสวนชวนคุณมาเรียนรู้ไอเดียการตกแต่งสวนแนวใหม่ ไม่ทำลายธรรมชาติ กับการออกแบบทำแม่พิมพ์ เพื่อหล่อหินเทียมเลียนแบบธรรมชาติ การทำโขดหิน ทั้งแบบปูนซิเมนต์และเรซิ่นไฟเบอร์กลาส การสร้างแบบจำลอง และการขึ้นรูปหินเทียมแบบไม่มีพิมพ์ พร้อมเทคนิคการทำเสาปูนคล้ายไม้เทียม กับ อาจารย์สมบูรณ์ ชุติมามาศ อาจารย์พิเศษ คณะภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ค่าสมัคร สมาชิกท่านละ 4,000 บาท
บุคคลทั่วไปท่านละ 4,300 บาทกำหนดการอบรม
“การทำหินเทียม” รุ่น 7


วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. เรียนรู้พื้นฐานการทำหินเทียม
                               การสร้างแบบจำลองด้วยดินน้ำมัน, ดินปั้น
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. Workshop การทำหินเทียมจากปูนซิเมนต์
                              - การทำแม่พิมพ์
                              - การหล่อหินเทียมโดยไม่ใช้แม่พิมพ์

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. เรียนรู้เทคนิคการทำหินเทียมไฟเบอร์กลาส
                               อุปกรณ์สำหรับทำหินเทียมไฟเบอร์กลาส
                               Workshop ทำไฟเบอร์กลาส
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. Workshop ทำหินเทียมไฟเบอร์กลาส (ต่อ) พร้อมตกแต่งชิ้นงาน
                               ศึกษาเปรียบเทียบชิ้นงานระหว่างปูนซิเมนต์และไฟเบอร์กลาส
                               ตรวจเช็คชิ้นงานและวิจารณ์ชิ้นงาน ปิดการอบรม

แผนที่