ขนมปังสุขภาพ รุ่น 5

ค่าสมัคร

สมาชิกนิตยสาร ท่านละ 2,500.00 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,800.00 บาท

สมัครออนไลน์  |  ดาว์นโหลดใบสมัคร


ขนมปังสุขภาพ รุ่น 5

เรียนทำขนมปังเพื่อสุขภาพ ด้วยแป้งสาลีโฮลวีต ฝึกเทคนิคการนวดแป้งขนมปังด้วยมือ และนวดด้วยเครื่อง
เช่น ขนมปังโฮลวีต ขนมปังแครอท ดินเนอร์โรล ขนมปังแซนด์วิชโฮลวีต ขนมปังแฮมชีส  รวมทั้งวิธีดัดแปลง
เป็นขนมปังได้อีกสารพัดชนิด

โดย  อาจารย์ชุติมณฑภรณ์  ทับทิมเขียว  อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  พระนครใต้

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2553

ค่าสมัคร  สมาชิกท่านละ  2,500 บาท
บุคคลทั่วไปท่านละ  2,800 บาท

ณ ห้องครัว Amarin Cooking Institute  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  /  ถ.อรุณอมรินทร์


กำหนดการ "ขนมปังสุขภาพ"

08.45 – 09.00 น.     ลงทะเบียน แจกอุปกรณ์ และคู่มือ
09.00 – 09.20 น.     แนะนำวิธีการทำเบเกอรี่ที่ดีต่อสุขภาพ อร่อยและมีประโยชน์ โดยเฉพาะการเลือกใช้
                               ส่วนผสมที่มาเป็นส่วนประกอบในการทำ
09.20 – 12.00 น.     สาธิตการทำ ขนมปังโฮลวีต ขนมปังแครอท ขนมปังดินเนอร์โรล โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติ
                               ตามทีละขั้นตอน
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.     สาธิตวิธีทำขนมปังแซนวิชโฮลวีต และแถมท้ายขนมปังหมูหยองน้ำพริกเผา
15.30 – 16.00 น.     ซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติมก่อนปิดการอบรม

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


แผนที่